2019 week 34
Geproduceerd door IRIS-Planning op woensdag 21-08-2019 om 00:13Week 34 wo 21-08-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten
07.30-09.00 "Klinische prikronde (vlgs indeling, zie BB) LET OP\\" A, B
07.55-09.30 Venapunctie (vlgs indeling, zie BB) A, B
08.00-18.00 Carpe Diem sessies V4-18
08.00-18.00 verbouwing V4-36/40 V4-36/40
08.00-21.00 Werkzaamheden hele week CZ-3
08.30-09.00 Zelfstudie Coma en video (zie BB) A, B
08.30-12.30 Wekelijks wo, Werken Meindert Lamers, 2019 V3-14
09.00-10.30 218193 Tutorgroep (Elske van Pienbroek) V2-22
09.00-10.30 218393 Tutorgroep (Geller Agterberg) V4-22
09.00-10.30 218491 Tutorgroep (Annemarie de Koning) V4-30
09.00-10.30 219192 Tutorgroep (Marjoke Hoekstra) V4-68
09.00-10.30 219193 Tutorgroep (Vicky Schijf) V4-50
09.00-10.30 217394 Tutorgroep (Isabella Bisschop) V4-62
09.00-10.30 Tutorgroep (Marije Visscher) V2-46
09.00-10.30 218191 Tutorgroep (Carla Juffermans) V3-12
09.00-10.30 218291 Tutorgroep (Greet v. Keulen) J1-83_route-555
09.00-10.30 218194 Tutorgroep (Bep Meeuwisse) V3-36
09.00-10.30 Tutorgroep (Boes Willemse) - 218192 V2-44
09.00-11.00 Paroxysmale neurologische aandoeningen en hersenzenuwen A, B V4-46
09.00-11.00 218394 Tutorgroep (Corina Douma) (extra zaal nodig) V2-26
09.00-12.30 218394 Tutorgroep (Corina Douma) V2-18
09.00-13.30 219121 KS, Individuele gesprekken (2 zalen nodig, liefst naast elkaar) V3-44, V3-46
09.00-16.30 Carpe diem sessie CZ-4_route-762
09.00-17.00 219262b (PALL 2) terugkomdag programma V3-22
09.00-17.00 219231 GGZ Eind evaluatie + Quiz V4-52/56
09.00-17.00 219241 OUD: Drie gesprek (Mw. L. Zandstra) V2-10/14
09.00-17.00 219272b (J&G) Samenwerken met de jeugdarts (Mw. N. Leeuwenburg) V6-39
09.30-11.00 Inleiding Farmacotherapie A, B V2-34
10.00-16.00 Start onderwijs CZ-6, Foyer-geb3
10.15-11.30 Voorbehouden handelen J1-82_route-555
10.45-15.00 Zelfstudieopdrachten en uitwerken casuistiek A, B
11.00-11.30 219262a (PALL 2) Casuistiek V2-22
11.00-12.00 interne bespreking V2-26
11.00-12.30 Bewustzijn en coma A, B V4-46
11.00-12.30 219263b+219264b SOLK: Behandeling 2e lijn PsyQ: Mw. R. v.d. Kraats en Mw. L. van Piek V2-34
11.00-12.30 219275b (KvdS/PdB) Terugkomdag programma V2-46
11.00-12.30 219263b (SOLK) Terugkomdag programma V2-44
11.00-12.45 219272b (J&G) Terugkomdag programma V4-22
11.00-12.45 219272b (J&G) Terugkomdag programma V3-12
11.30-12.30 219262a (PALL2) Farmacotherapie in palliatieve zorg V2-22
12.45-13.30 218291 Tutorgroep Greet v. Keulen (8e maand gesprekken) V2-44
13.00-16.30 Overleg DOO 2 pers V3-14
13.30-14.00 219262a (PALL2) Presentaties V2-18
13.30-14.30 Coma praktijkonderwijs IC (melden op locatie) A, B B4-57_route_44
13.30-17.00 219275b (KvdS/PdB) Terugkomdag programma V4-22
13.30-17.00 219263b (SOLK) Terugkomdag programma V2-44
13.30-17.00 219264b (SOLK) Terugkomdag programma V2-22
13.30-17.00 219272 (J&G) Terugkomdag programma V2-46
13.30-17.00 219121 KS, Individuele gesprekken (2 zalen nodig, liefst naast elkaar) V3-44, V3-46
14.00-15.00 219262a (PALL2) ALS V2-18
15.00-17.00 Presentatie casus en discussie A, B V2-34
15.00-17.00 mentoraat bijeenkomst V4-30
15.00-17.00 219262a (PALL2) Terugblik programma, zingeving, evaluatie V3-12
15.30-16.30 Patientendemonstratie (zie BlackBoard) A, B
15.30-16.30 Neurologie bespreking CZ-5_route-558
16.00-17.15 Presentatie co's B B1-81_(route-15)
16.30-17.30 Eindtoets coassistenten A V2-18
16.30-17.30 Kinderneurologie A, B V4-46
17.00-18.30 Summer Course 50 pers CZ-4_route-762

Week 34 do 22-08-2019
Tijd Naam Groepen Ruimten
07.30-09.00 "Klinische prikronde (vlgs indeling, zie BB) LET OP\\" A, B
08.00-18.00 verbouwing V4-36/40 V4-36/40
08.00-21.00 Werkzaamheden hele week CZ-3
08.30-10.00 Zelfstudie neuroradiologie A, B
08.30-12.30 218313 Voortgangsgesprekken met opleiders V4-52/56
08.30-17.00 Specialist Ouderengeneeskunde V2-46
09.00-11.30 Rekentoets J1-82_route-555
09.00-12.30 218313 HAO Parallel 8 V4-18/22
09.00-12.30 Specialist Ouderengeneeskunde V2-44, V3-12, V3-14, V3-44, V3-46
09.00-17.00 219113 Terugkomdag programma V6-39
09.30-10.30 Buikpijn en aandoeningen tractus digestivus A, B C1-63
10.00-11.30 Neuroradiologie A, B C4-155
10.15-11.45 Lijnonderwijs V6-45
10.45-11.45 Entreetoets Beschouwend A, B V2-18/22
11.00-12.00 Bjieenkomst V3-30
11.00-17.00 UNC ZH overleg V3-36
11.30-12.30 E-learning Medische microbiologie A, B
12.00-13.30 Uitwerken casuistiek A, B
12.30-21.00 TGF-beta 2019 symposium 22 t/m 24 aug. CZ-4_route-762
13.00-14.00 Zelfstudie Farmacologie/klinische chemie A, B
13.00-14.00 DOO V2-18
13.00-16.30 Overleg DOO 2 pers V3-26/30
13.30-15.30 Presentatie casus en discussie A, B C1-63
13.30-16.30 Specialist Ouderengeneeskunde V2-44, V3-12, V3-14, V3-44, V3-46
14.00-15.00 Farmacologie A, B V2-34
15.00-16.30 Klinische chemie in de neurologie A, B V2-34
15.30-17.30 Mentoraatsafspraak 2019-31MC A, B V5-39
16.00-17.00 Informatiesessie migratie Brightspace, 75 pers. CZ-5_route-558
19.00-22.00 MFLS oefenen band 2019 CZ-1_route-768